Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Routebeschrijving

Water

for the future

Zoek
Home

Disclaimer

E-mail:
Het volgende is van toepassing op de e-mail die u ontvangen heeft: Redox Water Technology B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen.

 

Website:
Redox Water Technology B.V. is geheel verantwoordelijk voor alle informatie die u vindt op deze site. De inhoud wordt continue en zorgvuldig gecontroleerd, uitgebreid en bijgewerkt. Het is echter onmogelijk om te garanderen dat de informatie die beschikbaar wordt gesteld volledig compleet, correct en up-to-date is. Informatie op deze website mag niet schriftelijk worden gekopieerd of worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Redox Water Technology B.V. De informatie op deze website kan worden veranderd zonder voorafgaande berichtgeving.  Mocht u problemen tegenkomen van technische of inhoudelijk aard, stellen wij het ten zeerste op prijs dat u contact met ons opneemt.

Direct contact