Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Routebeschrijving

Water

for the future

Zoek
Home

Flotatie units, type GPL

Redox water technology flotatie unit, type GPLDe Redox Water Technology GPL flotatie systemen worden gekarakteriseerd door een groot "vrij oppervlakte". Het systeem biedt voldoende verblijftijd voor het afscheiden en het ontwateren van slib en is daarom geschikt voor afvalwater dat grote hoeveelheden vaste stoffen bevat.

De GPL systemen zijn ontworpen voor de behandeling van afvalwater met CZV waarden van 10.000 mg/l en hoger. Het systeem verwijdert, al dan niet met toevoeging van vlokkingsmiddelen, zwevende stoffen, vetten en oliën. De GPL is uitgerust met een zeer uniek beluchtingssysteem. Het complete ontwerp van de GPL is gebaseerd op het vermijden van hydraulische verstoringen, resulterend in een volledig stabiele en laminaire stroom in alle dwarssecties van het systeem.

Voor een goede zuivering, vooral indien er een grote hoeveelheid vaste stoffen in het afvalwater aanwezig is, is het van belang om water en lucht (gas) grondig met elkaar te vermengen. Afhankelijk van de toepassing kan hiertoe zowel een meerfasen gas/vloeistof pomp of een drukverzadigingsvat worden toegepast.

Het GPL systeem is vergelijkbaar met het GWL systeem. Het verschil is dat de GWL is voorzien van een bodemschroef. Mocht het afvalwater weinig bezinkende delen bevatten, dan volstaat in veel gevallen een GPL systeem.

Contact over Flotatie units, type GPL

Benieuwd naar de mogelijkheden van flotatie units, type GPL? Neem contact met ons op.

Flotatie units, type GPL worden gebruikt in de volgende branches:
Direct contact