Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Routebeschrijving

Water

for the future

Zoek
Home

Flotatie units, type GWL

Redox Water Technology flotatie unit, type GWLDe Redox Water Technology GWL flotatie systemen worden gekarakteriseerd door een groot "vrij oppervlakte". Het systeem biedt voldoende verblijftijd voor het afscheiden en het ontwateren van slib en is daarom geschikt voor afvalwater dat grote hoeveelheden vaste stoffen bevat.

De GWL systemen zijn ontworpen voor de behandeling van afvalwater met CZV waarden van 10.000 mg/l en hoger. Het systeem verwijdert, al dan niet met toevoeging van vlokkingsmiddelen, zwevende stoffen, vetten en oliën. De GWL is uitgerust met een zeer uniek beluchtingssysteem. Het complete ontwerp van de GWL is gebaseerd op het vermijden van hydraulische verstoringen, resulterend in een volledig stabiele en laminaire stroom in alle dwarssecties van het systeem.

Voor een goede zuivering, vooral indien er een grote hoeveelheid vaste stoffen in het afvalwater aanwezig is, is het van belang om water en lucht (gas) grondig met elkaar te vermengen. Afhankelijk van de toepassing kan hiertoe zowel een meerfasen gas/vloeistof pomp of een drukverzadigingsvat worden toegepast.

Het GWL systeem is vergelijkbaar met het GPL systeem. Het verschil is dat de GWL is voorzien van een bodemschroef. Deze bodemschroef dient er voor om bezonken materiaal weg te voeren, waardoor het systeem minder onderhoud behoeft.

Contact over Flotatie units, type GWL

Benieuwd naar de mogelijkheden van flotatie units, type GWL? Neem contact met ons op.

Flotatie units, type GWL worden gebruikt in de volgende branches:
Direct contact