Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Routebeschrijving

Water

for the future

Zoek
Home

Biologische waterzuiveringen, type FBR

Redox Water Technology Biologisch zuiveringsysteem, type FBRRedox Water Technology continue biologische afvalwaterzuivering: FBR. Het afvalwater wordt, na eventuele voorzuivering, naar het beluchtingsbassin gepompt, dat gevuld is met een mengsel van actief slib en water. Actief slib bestaat uit vlokken bacteriën, ook wel biomassa genoemd, die in de aanwezigheid van zuurstof de verontreinigingen afbreken.

De benodigde zuurstof wordt aan het water toegevoegd via een fijn bellen bodembeluchtingssysteem of door middel van een oppervlaktebeluchter.

Over het algemeen bestaan deze verontreinigingen uit organische verbindingen van koolstof, waterstof en stikstof. Het Redox beluchtingssysteem is zo ontworpen dat optimale omstandigheden gecreëerd worden om deze verontreinigingen in het afvalwater af te breken.

Uiteindelijk worden bijna alle verontreinigingen omgezet in kooldioxide, stikstofgas, water en surplus (overtollig) slib. Het water wordt continu, van het beluchtingsbassin, naar een speciale flotatie-unit gepompt om het actief slib van het gezuiverde water te scheiden. Deze flotatie-unit is geschikt voor het behandelen van afvalwater met een hoge concentratie aan onopgeloste bestanddelen en kan het actieve slib indikken tot een droogstofgehalte van 3 - 5%.

Micro luchtbelletjes hechten zich aan het actieve slib dat, door menging met polyelectroliet, goede ontwateringseigenschappen heeft gekregen. Het slib drijft naar het oppervlak van de flotatie-unit, waar het met behulp van een schrapersysteem wordt verwijderd.

Voordelen:

  • Continu lozen van het gezuiverde water, 24 uur per dag;
  • Hoge mate van betrouwbaarheid omdat scheiding van actief slib en water, door middel van flotatie, nauwelijks gevoelig is voor variaties in de slibkwaliteit (bv. licht slib);
  • In vergelijking met conventionele bezinkers, een zeer laag gehalte aan onopgeloste bestanddelen in het behandelde water;
  • Kleine afmetingen van het beluchtingsbassin in vergelijking met conventionele zuiveringsinstallaties met dezelfde capaciteit;
  • De flotatie-unit voor actief slib is ruim tweemaal kleiner dan een conventionele nabezinker unit;
  • Een zeer hoog droogstofgehalte van het afgescheiden slib (3 - 5%), zonder gebruik te maken van extra ontwateringsapparatuur, resulterend in circa een kwart van het volume van het slib dat met conventionele nabezinkers wordt verkregen;
  • Een relatief hoge CZV/BZV reductie, tot 99,9%.

Contact over Biologische waterzuiveringen, type FBR

Benieuwd naar de mogelijkheden van biologische waterzuiveringen, type FBR? Neem contact met ons op

Direct contact